Waar vind ik een voorbeeld van een Material Transfer Agreement en Data Transfer Agreement?

Bij het uitgeven van lichaamsmaterialen aan een derde partij is het gebruikelijk een Material Transfer Agreement (MTA) op te stellen. Hierin leggen de verzender en ontvanger van het materiaal afspraken over het gebruik van de materialen vast. Bij het uitgeven van data aan derde partijen is het gebruikelijk een Data Transfer Agreement (DTA) op te stellen. Hieronder staan enkele voorbeelden genoteerd.

  • Een voorbeeld van een MTA is het MTA van de Erasmus MC Tissue Bank (1).
  • Een voorbeeld van een MTA om het delen over landsgrenzen te vergemakkelijken is opgesteld door BBMRI-LPC (2).
  • Het online Platform Biobank Learning (van IARC: International Agency for Research on Cancer) biedt toegang tot een voorbeeld MTA, ontwikkeld door B3Afrika Work Package 1: Ethics and Legal Framework for the Storage, Analysis, and Sharing of Biobanking and Research Data (3).
  • Dit platform biedt tevens een voorbeeld van een DTA (4).

Bronnen

  1. Voorbeeld MTA van Erasmus MC Tissue Bank
  2. Voorbeeld MTA van BBMRI-LPC
  3. Voorbeeld MTA van Platform Biobank Learning van de IARC
  4. Voorbeeld DTA van Platform Biobank Learning van de IARC

Voor het laatst gewijzigd op 09-04-2019

 

 

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

 

Contact

Heeft u nog geen ELSI-Servicedesk TOPdesk account?
Vraag deze dan aan door een mail te sturen naar elsiservicedesk@health-ri.nl.

 

Wij gebruiken Topdesk, inclusief subonderdelen zoals Worcade, als onze service management software. Door het stellen van een vraag via de telefoon of e-mail, dan wel door het indienen van het vragenformulier, gaat u ermee akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden opgeslagen in Topdesk. Deze verwerking van uw gegevens gebeurt in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van Topdesk.


De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld door experts uit verschillende disciplines. Bij het samenstellen van de informatie is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Er is rekening gehouden met de op het moment van plaatsen geldende wet- en regelgeving en ethische kaders, en de interpretatie daarvan door de personen en/of organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk. Ondanks deze zorg en aandacht voor de verstrekte informatie kan deze onvolledig of niet geheel juist zijn. Voorts is het antwoord generiek en is meestal een vertaling nodig naar de specifieke situatie van een bepaald onderzoek. Het ELSI kernteam en de organisaties die bijdragen aan de ELSI Servicedesk kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze site geboden informatie en het gebruik daarvan.

Meer Uitgifte van data en lichaamsmateriaal

Wat is de bewaar- en opslagtermijn van gegevens en lichaamsmateriaal in het kader van wetenschappelijk onderzoek?

De bewaar- en opslagtermijn van gegevens en lichaamsmateriaal in het kader van wetenschappelijk onderzoek is niet eenduidig vastgelegd in wet- en regelgeving.

Klik hier voor het volledige antwoord

Hoe komen we tot bruikbare zelfmeetdata?

Het zelf meten van markers voor ziekte en gezondheid is populair. Van stappen tellen, je slaapritme bijhouden tot bloedglucosewaarden monitoren als diabetespatiënt. Er komt steeds meer technologie beschikbaar voor grote groepen van gezonde mensen en patiënten om zelf metingen uit te voeren. Grote hoeveelheden data kunnen op deze manier verzameld worden. Het is echter de vraag hoe bruikbaar deze gegevens zijn voor wetenschappelijk onderzoek.

Klik hier voor het volledige antwoord