Corrette Ploem

Functie en expertise

Gezondheidsjurist bij het AMC. Expertise op het gebied van van de regulering van privacybescherming, elektronische gegevensuitwisseling, medisch-wetenschappelijk onderzoek, screening en de toepassing van nieuwe technologieën, zoals next generation sequencing.

Biografie

Corrette Ploem verricht onderzoek en publiceert op het terrein van het gezondheidsrecht. Ze promoveerde in 2004 op het proefschrift ‘Tussen privacy en wetenschapsvrijheid' en schreef in 2010 een preadvies over wetenschappelijk onderzoek en biobanken voor de Vereniging voor Gezondheidsrecht (‘Gegeven voor de wetenschap’). Daarnaast verricht Corrette Ploem ook andere werkzaamheden, zoals advisering op het terrein van haar expertise en is zij lid van de Gezondheidsraad,  de METC van het AMC en verschillende andere commissies, zoals de  Ethische Adviesraad van Sanquin.

Publicaties relevant voor ELSI

  • Ploem, C., Dondorp, W., de Wert, G., & Hennekam, R. (2014). Invoering van 'next-generation sequencing' in de zorg. Wat betekent dat voor artsen en patiënten? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158.
  • Ploem, C. (2014). Handling unsolicited findings in clinical care: a legal perspective. European journal of health law, 21(5), 489-504.
  • Ploem, M.C., Essink-Bot, M.L., & Stronks, K. (2013). Proposed EU data protection regulation is a threat to medical  research. BMJ, p. f3534.