Guido de Wert

Functie en expertise

Hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Expertise op het gebied van ethische aspecten van reproductieve geneeskunde, genetica (klinische genetica en 'community genetics'), celtherapie en personalized medicine.

Biografie

Guido is Hoogleraar Ethiek van Voortplantingsgeneeskunde en Erfelijkheidsonderzoek aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Maastricht. Tevens is hij projectleider van het onderzoeksconsortium Ethiek en Recht en is hij als projectleider betrokken bij diverse andere onderzoeken en projecten.

Publicaties relevant voor ELSI

  • Borry, P., Rusu, O., Dondorp, W., de Wert, G., Knoppers, B. M., & Howard, H. C. (2014). Anonymity 2.0: direct-to-consumer genetic testing and donor conception. Fertility and Sterility, 101(3), 630-632. DOI: 10.1016/j.fertnstert.2013.11.035
  • Ploem, C., Dondorp, W., de Wert, G., & Hennekam, R. (2014). Invoering van 'next-generation sequencing' in de zorg. Wat betekent dat voor artsen en patiënten? Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 158.
  • De Wert, G., Heindryckx, B., Pennings, G., Clarke, A., Eichenlaub-Ritter, U., van El, C.G., Forzano, F., Goddijn, M., Howard, H.C., Radojkovic, D., Rial-Sebbag, E., Dondorp, W., Tarlatzis, B.C., & Cornel, M.C. (2018). Responsible innovation in human germline gene editing. Background document to the recommendations of ESHG and ESHRE. Human Reproduction Open, 2018(1).